Keurmerken


Keurmerken.

U zult op onze website geen webshop keurmerk vinden.
Niet omdat we ons niet willen conformeren aan de wettelijke regels: onze voorwaarden zijn aangepast aan de wettelijke regels zoals die per 13 juni 2014 geldend zijn.

Nee, de voornaamste reden voor ons om (nog) geen keurmerk te voeren is gebaseerd op de volgende constateringen:
- de consument ziet door de bomen het bos niet meer: er bestaan op dit moment ruim 15 verschillende keurmerken
- regelmatig is in de pers te lezen dat websites, met keurmerk, toch niet voldoen aan de wettelijke regels.
- de controles op het navolgen van de keurmerkregels zijn in onze ogen onvoldoende. Daarmee maak je een keurmerk  niet sterker/bertouwbaarder
- de kosten voor het mogen voeren van een keurmerk staan niet in verhouding tot hetgeen de instanties daarvoor aan kwaliteitsgarantie leveren

Wij  hebben er daarom voor gekozen al onze tijd en energie te steken in het voldoen aan wettelijkle voorschiften, het verlenen van service, en de klanten zoveel mogelijk te informeren.
Onze webshops zijn al meer dan 7 jaar  online, met een grote schare aan tevreden klanten.
Wij hebben er baat bij dit vooral ook zo te houden.
Dat is voor ons veel belangrijker dan een aantal leuke Keurmerkplaatjes te publiceren op onze site.